Hoe boekt u uw fietsvakantie in Italië?

Het is belangrijk dat u van tevoren op de hoogte bent van de gegevens betreffende de door u gekozen fietsreis en dat u kennis neemt van de reisvoorwaarden van Onderweegs in Italië.

 • U kunt online boeken via ons boekingsformulier.
 • Na ontvangst van uw boeking gaan we de kamers reserveren.
 • U ontvangt binnen 10 werkdagen de bevestiging met de factuur.
 • Mocht de boeking niet door kunnen gaan, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.
 • Wij adviseren u eerst de bevestiging van ons af te wachten alvorens u de vlieg/treintickets aanschaft.
 • Binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur maakt u een aanbetaling over van 20% van de totale reissom.
 • Uiterlijk zes weken voor de dag van aankomst dient u het restant te hebben betaald.
 • Indien u binnen zes weken voor de dag van aankomst boekt, moet u de gehele reissom in één keer betalen.
 • Uw reisbescheiden ontvangt u circa 10 dagen voor uw dag van aankomst.
 • In het geval dat u bijzondere wensen heeft, raden wij u aan dit direct aan ons door te geven. We proberen u zo goed mogelijk tegemoet te komen.

Heeft u nog vragen over het boeken van een fietsvakantie?

Stel hier uw vraag

 

Fietsvakantie in Italië - boeken

ANVR

Onderweegs in Italië (KvK nr. 08159591) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Onderweegs in Italië staat bij de ANVR ingeschreven onder ANVR-nummer 05444 op naam van Onderweegs in Italië.

U kunt dit controleren via www.anvr.nl.

Klik op de link voor de ANVR consumenten voorwaarden.

Klik op de link voor de aanvullende reisvoorwaarden van Onderweegs in Italië.

Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Aanvullende reisvoorwaarden van Onderweegs in Italië

gevestigd aan de Steenstraat 44 te Oldenzaal

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08159591

De navolgende bepalingen zijn door Onderweegs in Italië zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken. Klik hier voor de ANVR consumenten voorwaarden.


(Aan)betaling

1) De aanbetaling bestaat uit 20% van de reissom plus de kosten van de eventuele annulerings- en/of reisverzekering, de reserveringskosten en, indien van toepassing, het calamiteitenfonds.

2) Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van Onderweegs in Italië.

3) Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4) Indien voor een bepaald reisonderdeel de kosten 100% van de reissom van dit reisonderdeel bedragen dan moet de reissom voor dit onderdeel ook direct worden voldaan.


Opzegging door de reiziger (annulering)

1) Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief)
  vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief)
  vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief)
  vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief)
  vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering binnen 5 dagen vóór de dag van aankomst: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige reissom.

2) Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

2a) Voor reis onderdelen die bij de omschrijving in het reisvoorstel en de reisovereenkomst worden voorafgegaan door het woord “losse”, bijvoorbeeld “losse vlucht”, is de staffel zoals hierboven bij artikel 1 aangegeven niet van toepassing. Voor deze “losse” reisonderdelen zijn de annuleringskosten 100%. Deze reis onderdelen kunnen na boeken niet meer gewijzigd worden en geven bij annulering geen recht op restitutie.

2b) Voor reserveringskosten, servicekosten, poliskosten en verzekeringspremies bedragen de annuleringskosten 100%.

2c) Indien bijzondere diensten worden aangeboden zoals camperhuur, huur van motorboten of zeiljachten, excursies, diners, bezoek aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoek aan culturele- of sportevenementen, kunnen voor die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

3a) Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning, huurauto of andere accommodatie en reisonderdelen annuleert (deelannulering), is hij annuleringskosten verschuldigd.

3b) Een deelannulering mag geen financiële gevolgen hebben voor de resterende reizigers die niet annuleren. Indien een of meerdere reisonderdelen niet gedeeltelijk geannuleerd kan worden zonder dat de resterende reizigers extra kosten moeten maken, om gebruik te kunnen blijven maken van dit reisonderdeel, dan bedragen de annuleringskosten voor dit reisonderdeel 100% van de reissom voor dit reisonderdeel.

3c) Indien een of meerdere reisonderdelen wel gedeeltelijk geannuleerd kan worden zonder dat de resterende reizigers extra kosten moeten maken, om gebruik te kunnen blijven maken van het reisonderdeel, dan is artikel 1, 2 en 2a van toepassing voor het bepalen van de annuleringskosten voor dit reisonderdeel.

4a) Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

4b) Werkdagen/openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.


Klachten tijdens en na de reis

1) In artikel 12 van de ANVR consumentvoorwaarden wordt onze klachtenprocedure beschreven.

2) Een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet u zich – in deze volgorde – melden bij:

a. De betrokken dienstverlener/accommodatie eigenaar.
b. De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is.
c. De reisorganisator (Onderweegs in Italië – tel: 0031-541296861).

3) Indien u uw klacht niet ter plaatse meldt en/of Onderweegs in Italië niet in de gelegenheid stelt uw klacht te verhelpen dan kunnen wij uw klacht achteraf helaas niet in behandeling nemen.

4) Een klacht na de reis kan zowel schriftelijk, per e-mail als telefonisch gemeld worden.

 

Fietshuur

1) U bent persoonlijk aansprakelijk voor schade en verlies van gehuurde fietsen. De reisorganisatie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ongeluk met de fiets. U bent de huurder, Onderweegs in Italië of een plaatselijke fietsenverhuurder is de verhuurder. Wij verwachten van u dat u de fiets inspecteert en goedkeurt vóór vertrek. Door de fiets te accepteren, accepteert u tegelijk de verantwoordelijkheid voor alle gebreken, waaronder de remschijven, banden, wielen en werkzaamheid van de versnelling, die met het blote oog te constateren zijn. Indien u de technische staat van de fiets na inspectie niet goedkeurt, dient u direct de plaatselijke agent, Onderweegs in Italië of de plaatselijke fietsenverhuurder hierover mee te delen of te bellen (+31 (0)541-296861 of +31 (0)6 34084217).

2) U ontvangt geen fietsinstructie, u bevestigt dat u bekend bent met de werking van de fiets, versnelling e.d.. Eenvoudige reparaties zoals bandplakken, remschijven vervangen, hoogte zadel instellen e.d. doet u zelf. Wanneer u onze hulp inroept i.v.m. de fiets of een ongeluk (en in geval van een huurfiets de oorzaak niet aan een technisch gebrek van de fiets zelf te wijten is), zullen wij u voor verplaatsing € 0,50 per te rijden km (heen en terug) in rekening brengen. Het dragen van een hoofdbescherming is niet verplicht, maar raden wij u ten zeerste aan.

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Onderweegs in Italië (KvK nr. 08159591) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR- garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Onderweegs in Italië (KvK nr. 08159591) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

U kunt dit controleren via www.calamiteitenfonds.nl. U kunt hier de Garantieregeling van het Calamiteitenfonds inzien.

Alle boekingen met een vertrekdatum van 1 maart 2017 of later vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

 

Niveau

Niveau van de tochten

Het is niet eenvoudig om een juiste inschatting te geven van het niveau. De zwaarte is afhankelijk van een aantal factoren ter plaatse. De lengte van een klim, het gemiddelde stijgingspercentage, de af te leggen hoogtemeters per dag, de dagafstand, de gesteldheid van het wegdek en de weersomstandigheden. Ook is de zwaarte afhankelijk van de persoonlijke (fiets)conditie en getraindheid.

Onderstaand is slechts een indicatie. Bij de meeste reizen wordt aanvullend een nadere toelichting gegeven over het niveau in het desbetreffende gebied.

 

Fietsvakantie Puglia - niveau

ZWAARTE:

: licht – dagtochten in een voornamelijk vlak gebied. Geschikt voor iedereen met enige fietservaring.

: licht – dagtochten in een vlak en glooiend gebied. Geschikt voor iedereen met fietservaring en enige basisconditie (100 tot 250 hoogtemeters).

: tot aan gemiddeld – dagtochten in een heuvelachtig gebied met kleine af te leggen hoogteverschillen, afgewisseld met enkele pittige routes. Voor deelnemers met een redelijke basisconditie (250 tot 500 hoogtemeters).

: gemiddeld – dagtochten in een heuvelachtig gebied met korte, zo nu en dan pittige hellingen en/of dagtochten met lange hellingen maar niet al te steil. Voor deelnemers met een goede basisconditie (500 tot 1000 hoogtemeters).

: meer dan gemiddeld – dagtochten in een voornamelijk heuvelachtig, soms bergachtig gebied. De hoogteverschillen zijn hoger en de hellingen zijn langer dan in de vorige categorie. Voor deelnemers met een goede fietsconditie.

: zwaar – lange dagtochten in een heuvelachtig en bergachtig gebied met grote hoogteverschillen. Voor geoefende fietsers.

: buitencategorie – lange dagtochten in een bergachtig gebied met flinke hoogteverschillen. Voor geoefende fietsers.

Weet u niet zeker of het niveau voor u geschikt is? Neemt u gerust contact met ons op.

Stel hier uw vraag

Veelgestelde vragen

Aankoopbetalingen:

 

Heeft u een andere vraag?

Stel hier uw vraag

 

Fietsvakantie Italie - Vragen

Verzekeringen fietsvakanties

Vakantie is belangrijk. U moet er onbekommerd van genieten. Daarom bieden wij verschillende verzekeringen aan. Een annuleringsverzekering voor wanneer u niet kunt vertrekken of plotseling naar huis moet terugkeren en reisverzekeringen voor dekking van schade.

Logo Europeesche - fietsreizen Italië verzekeren

Onderweegs in Italië heeft gekozen voor de Europeesche, dé specialist in reis- en recreatieverzekeringen.


Annuleringsverzekering

Altijd een verzekering op maat. U kunt uw annuleringsverzekering volledig aanpassen aan uw wensen. U heeft de keuze uit twee verzekeringen: een standaard Annuleringsverzekering of een Allrisk Annuleringsverzekering. Hiermee bent u zowel voor als tijdens uw reis beschermd tegen de kosten van annulering en ongebruikte reisdagen. En kiest u voor onze Allrisk Annuleringsverzekering? Dan kunt u bovendien zelf bepalen om welke reden u niet op vakantie wilt.

Standaard annuleringsverzekering

Vóór de reis: annuleringskosten

U bent verzekerd voor annuleringskosten bij bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel door een ongeval van een partner of familie, zwangerschap, een onverwachte nieuwe woning of als u plotseling werkloos wordt.

Tijdens de reis: ongebruikte reisdagen

U bent verzekerd voor ongebruikte reisdagen bij:

 • vertreksvertraging op de heenreis (minimaal 8 uur): door een onvoorziene vertraging van bijvoorbeeld uw vliegtuig komt u later op uw bestemming
 • ziekenhuisopname: u of uw medeverzekerde wordt onverwacht opgenomen in het ziekenhuis

U bent verzekerd voor eerder terugkeren naar Nederland bij bijvoorbeeld overlijden, ernstige ziekte of een ernstig ongeval van u of uw familieleden, complicaties tijdens de zwangerschap of bijvoorbeeld bij materiële beschadiging van uw eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u werkt, waardoor het noodzakelijk wordt dat u thuis aanwezig bent.

Allrisk Annuleringsverzekering

Wat is verzekerd en wat krijgt u vergoed?

Als u kiest voor Allrisk Annulering, dan bepaalt u zelf of u de reis annuleert of eerder naar huis terugkeert. Doet u dat om een in de polisvoorwaarden genoemde standaard reden? Dan krijgt u 100% vergoed. Doet u dat om een andere reden? Bijvoorbeeld omdat uw beste vriend(in) ernstig ziek is geworden, of als u toch die nieuwe baan krijgt en snel moet beginnen? Dan krijgt u 75% van de annuleringskosten of afbrekingsvergoeding uitgekeerd.

U heeft geen recht op een uitkering als u de reis wilt annuleren of vervroegd wilt afbreken omdat:

 • u geen zin meer heeft;
 • de weersomstandigheden niet goed zijn. Bijvoorbeeld te veel regen of te weinig zon;
 • de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is;
 • er zich een calamiteit voordoet die het Calamiteitenfonds vergoedt.

Uitbreiding: Waarnemer

Een waarnemer is een persoon die niet meereist en uw vervanger of (zaak)waarnemer is als u afwezig bent. Bijvoorbeeld uw zakenpartner of de oppas van uw kinderen. U kunt deze waarnemer meeverzekeren. Dat betekent dat wij de kosten vergoeden als er iets met de waarnemer gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan ziekte, een ongeval of overlijden.

Een voorbeeld: als de waarnemer overlijdt of onverwacht naar het ziekenhuis moet, en u daardoor eerder van uw reis moet terugkeren, vergoeden wij de kosten.

De naam van de waarnemer moet aan ons zijn doorgegeven en u heeft voor deze dekking extra premie betaald. Wij vergoeden alleen de kosten als de waarnemer uitvalt door een verzekerde gebeurtenis en u geen vervangende waarnemer kunt regelen.

Voor uitgebreide informatie over de annuleringsverzekeringen kunt u terecht op de website van Europeesche Verzekeringen:

http://www.europeesche.nl/verzekeringen/reis/kortlopende-annuleringsverzekering/

Aflopende Annuleringsverzekering

Voor de algemene voorwaarden van de Aflopende Annuleringsverzekering klik hier

Om de premie te berekenen klik hier. LET OP: dit is alleen om de premie te berekenen. Sluit de verzekering niet af via deze pagina. Neem gerust contact met ons op indien u hierover vragen heeft.

 

Reisverzekering

Iedereen die op vakantie gaat wil eigenlijk maar één ding: honderd procent vakantieplezier. Dat kan met de reisverzekering van de Europeesche. Een verzekering op maat, waarbij u bij pech, ongeval of calamiteit altijd kunt rekenen op snelle, professionele hulp van de Europeesche Hulplijn, wereldwijd.

Er zijn 3 verschillende reisverzekeringen:

Basis: de belangrijkste risico’s verzekerd

Met de Basis reisverzekering bent u goed verzekerd voor de belangrijkste risico’s tijdens uw reis. Zo heeft u recht op enkele belangrijke vergoedingen. Bijvoorbeeld als u per ongeluk iets stukmaakt in uw hotelkamer of vakantiehuis. Of als u plotseling extra reis- of telefoonkosten heeft.

Comfort: meer dan ruime vergoedingen

De Comfort reisverzekering van de Europeesche biedt meer dan de Basis reisverzekering. Met Comfort krijgt u ruimere vergoedingen voor de dekkingen die u kiest, zoals geneeskundige kosten, ongevallen of bagage.

Optimaal: alles perfect geregeld

Wilt u geen enkel risico nemen? Dan is de Optimaal reisverzekering van de Europeesche perfect voor u. Wij hebben hiervoor een uitgebreide reisverzekering samengesteld, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Bagage, geneeskundige kosten en rechtsbijstand zijn bijvoorbeeld standaard meeverzekerd. Bovendien vergoeden wij voor uw bagage tot twee jaar oud de nieuwwaarde, zonder eigen risico!

U kunt uw Basis of Comfort reisverzekering uitbreiden met dekkingen die uw reisverzekering nog beter laten aansluiten op uw reisgedrag. Gaat u bijvoorbeeld op wintersport of wilt u zich in het buitenland verzekeren voor rechtsbijstand of geneeskundige kosten? U kunt de dekking dan naar wens toevoegen.

Voor uitgebreide informatie voor dekkingen en vergoedingen kunt u terecht op de website van Europeesche Verzekeringen. http://www.europeesche.nl/verzekeringen/reis/kortlopende-reisverzekering/

Aflopende Reisverzekering

De huurfiets van ONDERWEEGS IN ITALIË valt niet onder de reisverzekering! Uitsluitend uw eigen fiets.

Voor de algemene voorwaarden van de Aflopende Reisverzekering klik hier

Om uw premie te berekenen klik hier. LET OP: dit is alleen om de premie te berekenen. Sluit de verzekering niet af via deze pagina.

 

Fietsverzekering

Speciale verzekering voor de (huur)fiets

Uw (huur)fiets is bij onze fietsverzekering verzekerd tegen schade of diefstal tot € 300,-. Heeft u elders reeds een reisverzekering, maar wilt u graag uw huurfiets verzekeren, dan kunt u onze losse fietsverzekering afsluiten. Normaliter is een huurfiets niet meeverzekerd in een reisverzekering. Uitsluitend uw eigen fiets valt dan onder de reisverzekering.

Losse fietsverzekering (zonder poliskosten):

Europadekking

Waarde fiets Toeslag per fiets/dag
Tot € 300,- € 0,60 per fiets / per dag
Tot € 750,- € 1,10 per fiets / per dag
Tot € 1250,- € 1,20 per fiets / per dag
Tot € 2250,- € 1,40 per fiets / per dag

* De hybride huurfietsen van Onderweegs in Italië zijn voldoende verzekerd voor € 1,10 per fiets / per dag

Rekenvoorbeeld huurfiets: voor een 8-daagse fietsreis betaalt u voor 6 fietsdagen: 6 x 1,10 = € 6,60 per fiets

 

Prijzen en assurantiebelasting zijn onderhevig aan (wettelijke) wijzigingen

Online bagageschaden melden.

Is er tijdens de vakantie iets gestolen, verloren of beschadigd dan kunt u, als u bij ons een reisverzekering heeft afgesloten, dit online melden. Wat voorheen nog een kwestie was van bonnen en nota’s verzamelen en opsturen naar de verzekeraar, kunt u dit nu razendsnel via het internet regelen.

De voordelen van een online schademelding op een rij:

· Altijd en overal.

Online bagageschaden melden kan 24 uur per dag, waar dan ook ter wereld. Dus meteen op de vakantiebestemming of lekker thuis.

· Snelle verwerking.

Binnen 2 werkdagen na de melding is de schade behandeld.

· Nota’s en bonnetjes slechts 3 maanden bewaren.

Online schade melden is vooral gemakkelijk omdat het niet nodig is de originele stukken, zoals aankoopnota’s, op te sturen. Terwijl dat wel gevraagd wordt bij het schriftelijk indienen van een schade. Controle op de online schademeldingen vindt steekproefsgewijs plaats. Vandaar dat het nodig is de originele stukken 3 maanden te bewaren.

Rechtstreekse link om uw schade te melden:

http://www.europeesche.nl/klantenservice/schademelden/reis-en-annuleringsverzekering/

Doorlopende verzekeringen

Speciaal voor iedereen die er meerdere keren per jaar op uittrekt heeft de Europeesche de Doorlopende Reis- en de Doorlopende Annuleringsverzekering ontwikkeld. Wel zo makkelijk en ook nog eens voordelig. Uw vakantieplezier is het hele jaar verzekerd, hoe vaak u ook gaat! Neemt u voor het afsluiten van een doorlopende verzekering rechtstreeks contact op met de Europeesche Verzekeringen.

Kortom: Plezier verzekerd met de verzekeringen van de Europeesche, dé specialist in reis- en recreatieverzekeringen.

 

website Europeesche

 

 

 

Disclaimer

Onderweegs In Italië stelt op deze website informatie ter beschikking. Hoewel Onderweegs In Italië

– voor zover redelijkerwijs mogelijk – inspanningen heeft geleverd om zich van de juistheid van deze informatie te vergewissen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.

Onderweegs In Italië aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruiken van gegevens van deze website.

Copyright

Alle publicaties van Onderweegs in Italië zijn beschermd op basis van het internationale auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet/intranet of op welke wijze dan ook zonder dat daar voorafgaand schriftelijke toestemming van Onderweegs In Italië voor is gevraagd.

 

 

Enkele voordelen van Onderweegs in Italië

 • De enige specialist voor fietsvakanties in Italië
 • Eigen gemaakte fietsroutes
 • Elke dag beginnen
 • Ontoeristische gebieden
 • Kleinschalige accommodaties
 • Persoonlijk contact
 • Deelnemer ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds

en nog vele andere voordelen die een kleine flexibele organisatie kan bieden!

Bestel onze fietskleding

Shirt-Onderweegs-in-Italië-website