Fietsvakantie Italie fietsreizen

ANVR

Onderweegs in Italië (KvK nr. 88377520) is aangesloten bij de ANVR.

De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Certificaat ANVR Onderweegs in Italie

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR Brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’.

Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Onderweegs in Italië staat bij de ANVR ingeschreven onder ANVR-nummer 05444 op naam van Onderweegs in Italië.

U kunt dit controleren via www.anvr.nl.

Aanvullende reisvoorwaarden van Onderweegs in Italië

Gevestigd aan de Zandbreeweg 10 te Oldenzaal.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 88377520.

De navolgende bepalingen zijn door Onderweegs in Italië zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.


(Aan)betaling

1) De aanbetaling bestaat uit 20% van de reissom plus de kosten van de eventuele annulerings- en/of reisverzekering, de reserveringskosten en, indien van toepassing, het calamiteitenfonds.

2) Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van Onderweegs in Italië.

3) Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4) Indien voor een bepaald reisonderdeel de kosten 100% van de reissom van dit reisonderdeel bedragen dan moet de reissom voor dit onderdeel ook direct worden voldaan.


Opzegging door de reiziger (annulering)

1) Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
 • bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief)
  vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief)
  vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief)
  vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief)
  vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering binnen 5 dagen vóór de dag van aankomst: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige reissom.

2) Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

2a) Voor reis onderdelen die bij de omschrijving in het reisvoorstel en de reisovereenkomst worden voorafgegaan door het woord “losse”, bijvoorbeeld “losse vlucht”, is de staffel zoals hierboven bij artikel 1 aangegeven niet van toepassing. Voor deze “losse” reisonderdelen zijn de annuleringskosten 100%. Deze reis onderdelen kunnen na boeken niet meer gewijzigd worden en geven bij annulering geen recht op restitutie.

2b) Voor reserveringskosten, servicekosten, poliskosten en verzekeringspremies bedragen de annuleringskosten 100%.

2c) Indien bijzondere diensten worden aangeboden zoals camperhuur, huur van motorboten of zeiljachten, excursies, diners, bezoek aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoek aan culturele- of sportevenementen, kunnen voor die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

3a) Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning, huurauto of andere accommodatie en reisonderdelen annuleert (deelannulering), is hij annuleringskosten verschuldigd.

3b) Een deelannulering mag geen financiële gevolgen hebben voor de resterende reizigers die niet annuleren. Indien een of meerdere reisonderdelen niet gedeeltelijk geannuleerd kan worden zonder dat de resterende reizigers extra kosten moeten maken, om gebruik te kunnen blijven maken van dit reisonderdeel, dan bedragen de annuleringskosten voor dit reisonderdeel 100% van de reissom voor dit reisonderdeel.

3c) Indien een of meerdere reisonderdelen wel gedeeltelijk geannuleerd kan worden zonder dat de resterende reizigers extra kosten moeten maken, om gebruik te kunnen blijven maken van het reisonderdeel, dan is artikel 1, 2 en 2a van toepassing voor het bepalen van de annuleringskosten voor dit reisonderdeel.

4a) Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

4b) Werkdagen/openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.


Klachten tijdens en na de reis

1) In artikel 12 van de ANVR consumentvoorwaarden wordt onze klachtenprocedure beschreven.

2) Een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet u zich – in deze volgorde – melden bij:

a. De betrokken dienstverlener/accommodatie eigenaar.
b. De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is.
c. De reisorganisator (Onderweegs in Italië – tel: 0031-541296861).

3) Indien u uw klacht niet ter plaatse meldt en/of Onderweegs in Italië niet in de gelegenheid stelt uw klacht te verhelpen dan kunnen wij uw klacht achteraf helaas niet in behandeling nemen.

4) Een klacht na de reis kan zowel schriftelijk, per e-mail als telefonisch gemeld worden.

Fietshuur

1) U bent persoonlijk aansprakelijk voor schade en verlies van gehuurde fietsen. De reisorganisatie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ongeluk met de fiets. U bent de huurder, Onderweegs in Italië of een plaatselijke fietsenverhuurder is de verhuurder. Wij verwachten van u dat u de fiets inspecteert en goedkeurt vóór vertrek. Door de fiets te accepteren, accepteert u tegelijk de verantwoordelijkheid voor alle gebreken, waaronder de remschijven, banden, wielen en werkzaamheid van de versnelling, die met het blote oog te constateren zijn. Indien u de technische staat van de fiets na inspectie niet goedkeurt, dient u direct de plaatselijke agent, Onderweegs in Italië of de plaatselijke fietsenverhuurder hierover mee te delen of te bellen (+31 (0)541-296861 of +31 (0)6 34084217).

2) U ontvangt geen fietsinstructie, u bevestigt dat u bekend bent met de werking van de fiets, versnelling e.d.. Eenvoudige reparaties zoals bandplakken, remschijven vervangen, hoogte zadel instellen e.d. doet u zelf. Wanneer u onze hulp inroept i.v.m. de fiets of een ongeluk (en in geval van een huurfiets de oorzaak niet aan een technisch gebrek van de fiets zelf te wijten is), zullen wij u voor verplaatsing € 1,50 per te rijden km (heen en terug) in rekening brengen. Het dragen van een hoofdbescherming is niet verplicht, maar raden wij u ten zeerste aan.