Fietsvakantie Italie fietsreizen

Het Calamiteitenfonds

Onderweegs in Italië (KvK nr. 88377520) is aangesloten bij het Calamiteitenfonds.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

U kunt dit controleren via www.calamiteitenfonds.nl. U kunt hier de Garantieregeling van het Calamiteitenfonds inzien.

Je betaalt een bijdrage van € 2,50 per boeking (max. 9 personen op 1 boeking).

Prijzen 2024 online!

X