Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Onderweegs in Italië aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Onderweegs in Italië kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

 

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Copyright

Alle rechten berusten bij Onderweegs in Italië , tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Onderweegs in Italië  mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Privacy Policy

Onderweegs in Italië hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

Wanneer je gegevens aan Onderweegs in Italië verstrekt, vallen je gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Voor het aanvragen en ontvangen van informatie, of door het maken van een offerte, boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over reisproducten te informeren.

 

Tijdens het boekingsproces word je gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Om onze service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

 

Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht.

 

Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, kan je dit doen door een e-mail te sturen naar info@onderweegsinitalie.nl.

 

Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief dan kunt u zich afmelden via de afmeld link onderaan in de nieuwsbrief.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: info@onderweegsinitalie.nl

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Alle computers bij Onderweegs in Italië zijn voorzien van een login met wachtwoord en een up-to-date antivirus programma (ESET Smart Security) met een geldige licentie. De website en onderdelen hiervan worden elke week geüpdatet. De bedrijfsserver met al onze digitale bestanden wordt automatisch geüpdatet en is voorzien van een inlog met wachtwoord.

 

Ons boekingssysteem is alleen toegankelijk via 2-way authentication. Elke week wordt een handmatige back-up gemaakt van de gegevens op de server en de website. Er is geen draadloos netwerk aanwezig. Papieren die persoonsgegevens bevatten worden vernietigd met een papierversnipperaar.

 

Laatste wijziging: 8 november 2022

Cookiebeleid

Onderweegs in Italië maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van je computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website. Bekijk hieronder de lijst om een overzicht te krijgen van de functionele cookies waar wij gebruik van maken.

Alleen met je toestemming, direct afgegeven of indirect door onze website verder te bezoeken, zijn cookies van ons of derden geplaatst. Niet functionele cookies bevorderen uw winkelgemak door aan de hand van uw klikgedrag passende aanbiedingen te doen.

 

Bekijk hieronder de lijst om een overzicht te krijgen van de cookies waar wij gebruik van maken.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

  • anti-spam bescherming
  • Google Analytics
  • Google Adwords
  • Google Remarketing
  • onze online chatfunctie

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser, verwijder de cookies via Your Online Choices of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

We helpen je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt: info@onderweegsinitalie.nl